Search

Loobumine paberkandjal kutsetunnistusest

Updated: Sep 10TEADE


2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud kutseseaduse muudatuste kohaselt ei ole paberkandjal kutsetunnistuse väljastamine enam kohustuslik. Taotlejale antud kutse kantakse kutseregistrisse. Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule tema taotlusel (vt kutseseadus, §15 lg 1). Paberkandjal kutsetunnistus on kehtiv ainult sellekohase kande olemasolu korral kutseregistris (vt kutseseadus, §21 lg 4).

Üleminekuperioodil kuni 2019. aasta lõpuni, korraldas Kutsekoda kutsetunnistuste trükkimise kõigile kutse saanud isikutele, kes ei olnud paberkandjal tunnistusest loobumiseks soovi avaldanud.

Kutseregistrisse kutse saanud isikute andmeid sisestades kanti märge pabertunnistusest loobumise soovi kohta.Kui Kutsetunnistust soovitakse hiljem ka paberkandjale trükitult, peab taotleja selleks pöörduma kutse andja (Eesti Massööride Liit) poole, kes edastab kutsetunnistuste trükkimise taotlused Kutsekojale.


Alates 2020. aastast lõpetatakse vaikimisi kutsetunnistuste trükkimine ja paberkandjal kutsetunnistused väljastatakse lisatasu eest ainult neile taotlejatele, kes on selleks soovi avaldanud.

Kutse esmasel ja taas tõendamisel palume kutsetunnistusest loobumise kohta teha avaldusele etteantud lahtrisse vastav märge.


1 view

Liitu meie uudiskirjaga ja ole alati
massööri maailmas samm ees

  • Instagram
  • Facebook

 2020 © Kõik õigused kaitstud

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon