Kutsetunnistus

Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab, et sul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised.

Kutsetunnistuse saamine

Kuidas saada kutsetunnistust?

1

Eneseanalüüs ja kutsestandardiga tutvumine

Uuri välja, kas sind huvitava kutse jaoks on välja töötatud kutsestandard. Kutsestandarditega saab tutvuda kutseregistris.
 

Tutvu põhjalikult kutsestandardiga ja tee endale selgeks, millised teadmised-oskused on sul olemas ja mida peaksid veel juurde õppima. Alustada tuleks eneseanalüüsist ja eesmärkide seadmisest: millised teadmised ja oskused on omandatud ning kuidas need kattuvad kutseoskusnõuetega.
 

Tutvu põhjalikult kutsestandardiga, mille alusel soovid kutsetunnistust taotleda ja vaata, kas varasemate õpingute või töökogemuse käigus õpitu võiks sinna sobida.
 

Räägi oma kutsetunnistuse taotlemise soovist oma personalijuhile või õpetajale, kes kindlasti oskab sind enesehindamisel aidata.

2

Kutse andmise protsessi ja reeglitega tutvumine

Kõige paremaks nõustajaks on kutse andja ja tema juures tegutsev kutsekomisjon. Otsi Kutsekoja leheküljelt üles kutse andjad ja tee kindlaks, kas sinu kutsealal on kutse andmist alustatud. Kui on, siis mine kutse andja kodulehele ja loe hoolega läbi kogu kutse andmist puudutav info. Täpsustamiseks võid ise helistada või kohale minna.

 

Edasi toimi vastavalt kutse andja poolt kehtestatud korrale. Täida avaldus, komplekteeri vajalikud dokumendid ning esita õigeaegselt kutse andjale.

3

Taotluse hindamine ja kutseeksam

Kutseoskuste hindamine toimub eri kutsete puhul erinevalt. Sinu oskuste ja teadmiste hindamiseks võib kutse andja kasutada järgmisi meetodeid:

 • portfoolio ehk õpi- või töömapp,

 • intervjuu,

 • tööandja iseloomustus ja tööülesannete kirjeldus,

 • töökohal jälgimine,

 • täiend- või lisakoolituse tunnistus,

 • kutseeksam
  Lõpliku otsuse kutse andmise kohta teeb kutsekomisjon.

4

Otsus ja tagasiside

 • Positiivse tulemuse korral antakse sulle kutsetunnistus, mis tõendab, et sinu oskused ja teadmised vastavad sinu pool taotletud kutsele.

 • Iga otsuse (nii negatiivse kui positiivse) korral on taotlejal õigus saada tagasisidet ja infot otsuse kohta. Mitterahuldava otsuse puhul on taotlejal õigus otsus vaidlustada. Apelleerimise kord on kindlaks määratud vastava kutse andmise korras.

 • Kutse taastõendamine

 • Suur osa kutseid on tähtajalised. Kutse taastõendamiseks on reeglina tarvis käia täiendkoolitusel ja esitada tõendusmaterjali töökogemuse kogumise kohta. Kutse taastõendamiseks tuleb pöörduda enne kutsetunnistuse aegumise tähtaega kutse andja poole. Oma kutse andja leiate kutseregistrist.