top of page

Kutsetunnistuse lisa

Kutsetunnistuse lisa on dokument, mille ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt.

Iga kutse kohta on välja antud eesti- ja inglise keelne lisa.

Kontrolli kutsetunnistust

Kutsetunnistuse leidmiseks tuleb minna kutsekoja lehele ja sisestada kutse nimetus või otsitava isiku nimi. Juhul kui isiku kohta kutsetunnistust ei leia, siis tuleb kontrollida nime õigsust või kutse nimetust. Kui ka see otsingutulemus vilja ei kanna, siis võib olla põhjus selles, et antud isik ei ole kutset taotlenud või on kutse aegunud (see tähendab antud isik ei ole taastõendanud kutset).

Kutsekoda kutsetunnistuse leidmine: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused

 

Vaata Kutsekoja kodulehelt otsingu näidet:

6151da1444e43d76766f791d92d6dfaa912b6510
bottom of page