top of page

Kuidas saada liikmeks?

MTÜ Eesti Massööride Liidu (edaspidi EML) liikme staatust võib taotleda iga massaaži valdkonnas tegutsev juriidiline või füüsiline isik.

Miks olla liige?

EML liikmeks astumise ja kuulumise soovi korral tuleb:

  1. Täita avalduse vorm ja saata täidetud avaldus emailile: info@massaaziliit.ee

  2. Tasuda liikmemaks 30 euri MTÜ Eesti Massööride Liit arveldusarvele.

  3. Oodata EML-i juhatuse otsust, sest EML-i liikmeks vastuvõtmise otsustab EMLi juhatus.

  4. Tasuda igal järgneval aastal liikmemaksu 30 euri hiljemalt jooksva aasta 1. veebruariks, et liikmestaatus säiliks.

Arveldusarve number: Eesti Massööride Liit - a/a EE872200221017883442
Makse kommentaar: Liikmeks astumise tasu või  EML aastamaks: nimi, aasta number

bottom of page