top of page
Search

Info tähtajaliste kutsetunnistuste kohtaAustatud massöörid


Anname Teile teada SA Kutsekoda kutsete süsteemist nende kodulehel aadressil kutsekoda.ee. Tähtajalised kutsed kustuvad kutseregistrist samal päeval kui lõpeb kehtivuse tähtaeg!


Kutsekomisjon koguneb reeglina 2x aastas, kus vaadatakse läbi taastõendamise dokumendid ja otsustatakse taastõendaja avalduse rahuldamine või mitterahuldamine. Sagedasemaks mitterahuldamise põhjuseks on kutse omistamise korras ettenähtud täienduskoolituste mahu mittetäitmine. Täienduskoolituse mahu info leiate Kutse taastõendamine alt.

NB! Kutsetunnistuse kehtivuse lõppemine on juba paljudel massööridel toonud kaasa töösuhte lõppemise.

343 views0 comments

Commenti


bottom of page