top of page

Kutse taastõendamine

Suur osa kutseid on tähtajalised. Kutse taastõendamiseks on reeglina tarvis käia täiendkoolitusel ja esitada tõendusmaterjali töökogemuse kogumise kohta. Kutse taastõendamiseks tuleb pöörduda enne kutsetunnistuse aegumise tähtaega kutse andja poole. Oma kutse andja leiate kutseregistrist.

MTÜ Eesti Massööride Liidu kutse andmise kord massööri ja massaažiterapeudi kutsetele 

Vastavalt massöör, tase 5 kutsestandardile on massöör tavaliselt keskharidusega erialase koolituse läbinud isik ja kutseandmise eeltingimused massöörile on kirjeldatud Kutse andmise korra dokumendis:

Massöör, tase 5 kutse taastõendamise eeltingimused, mis tõendavad taotleja vastavust soovitud kutsele:

NB!: Kutse taastõendamine toimub dokumentide alusel

 1. vähemalt 2-aastane töökogemus massöörina alates eelmisest kutse taotlemisest;

 2. taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul vähemalt 80 tunni mahus erialase täiendkoolituse läbimine

 

Taastõendamisega seotud muudatused

Eelnevalt omandatud Massöör I, II, III kvalifikatsioon on asendunud Massöör, tase 5 nimetusega vt. joonist. 

Varasem kutse nimetus

Massöör I; Massöör II; Massöör III

Kehtiv kutsenimetus

Massöör, tase 5

Kutse taastõendamiseks on vajalik vastava kvalifikatsiooni taastõendamise eeltingimuste täitmine, mis tõendavad taotleja vastavust soovitud kutsele:

 

NB! Täiendkoolitusi planeerides tuleb analüüsida, kas eelnevate koolituste raames on läbitud ja vajadusel omandada alljärgnevad läbivad kompetentsid: 

 • lastemassaaž;  

 • aroomimassaaž; 

 • reflektoorne massaaž (refleksoloogia) 

 

Kui nimetatud koolitused on juba eelnevalt läbitud, siis piisab 80 tunni mahust erialasest täiendkoolitusest.

Massöör, tase 5 taastõendamiseks esitatavad elektroonsed dokumendid:

Dokumendid esitada elektroonselt meiliaadressile info@massaaziliit.ee

NB!: Kutse taastõendamine toimub dokumentide alusel

 1. vormikohane avaldus (kutse andmise korra lisa 1), mis on digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal;

 2. vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV, lisa 2), mis on digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal;

 3. tööandja tõend vähemalt 2-aastase erialase töökogemuse kohta alates eelmisest kutse taotlemisest;

 4. isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) foto/skanneering;

 5. varem omistatud kutset tõendava dokumendi foto/skanneering;

 6. erialase koolituse läbimist tõendavate dokumentide (lõputunnistuse) fotod/skanneeringud;

 7. taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul vähemalt 80 tunni mahus erialase täiendkoolituse läbimist tõendava(te) dokumendi(dokumentide) foto(d)/skanneering(ud), nõuded dokumentidele;

 8. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

Kui teil ei õnnestu EML koduleheküljelt Lisa 1 ja Lisa 2 allalaadimine, siis nende saamiseks palun kirjutage e-postil: info@massaaziliit.ee  

 

Kutse andmise tasu:

 • Massöör, tase 5, esmataotlusel 149 Eurot 

 • Kutse taastõendamine 58 Eurot

 

Kutse andmise tasu kanda üle Eesti Massööride Liit - a/a EE872200221017883442 hiljemalt dokumentide esitamise tähtajaks

Selgitusse kirjutada: Kutse taotleja nimi ja kutse nimetus

 

Täiendav info - tel. 53 49 44 53 või info@massaaziliit.ee

Massaažiterapeut, tase 6 kutse taotlemiseks esitatavad elektroonsed dokumendid:

NB! Kutse taastõendamine toimub dokumentide alusel.

 1. vormikohane avaldus (kutse andmise korra lisa 1), mis on digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal;

 2. vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV, lisa 2), mis on digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal;

 3. isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) foto/skanneering;

 4. varem omistatud kutset tõendava dokumendi foto/skanneering;

 5. erialase koolituse läbimist tõendavate dokumentide (lõputunnistuse) fotod/skanneeringud;

 6. taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul vähemalt 80 tunni mahus erialase täiendkoolituse läbimist tõendava(te) dokumendi(dokumentide) foto(d)/skanneering(ud);

 7. tööandja tõend vähemalt 2-aastase erialase töökogemuse kohta alates eelmisest kutse taotlemisest;

 8. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

Kui teil ei õnnestu EML koduleheküljelt Lisa 1 ja Lisa 2 allalaadimine, siis palun kirjutage e-postile: info@massaaziliit.ee

Kutse andmise tasu

Massöör, tase 5
kutse taastõendamine

58 Eurot
Massaažiterapeut, tase 
kutse taastõendamine

58 Eurot
Loomamassöör, tase 5
kutse taastõendamine

51 Eurot

Kutse andmise tasu kanda üle Eesti Massööride Liit - a/a EE872200221017883442 hiljemalt dokumentide esitamise tähtajaks

Selgitusse kirjutada: 
Kutse taotleja nimi ja kutse nimetus

Kutsetunnistuse trükkimine paberkandjale on lisatasu eest!

Tekkis küsimusi?

Kirjuta - info@massaaziliit.ee

Helista - +372 53494453

bottom of page