top of page

Kutse taastõendamine

Suur osa kutseid on tähtajalised. Kutse taastõendamiseks on reeglina tarvis käia täiendkoolitusel ja esitada tõendusmaterjali töökogemuse kogumise kohta. Kutse taastõendamiseks tuleb pöörduda enne kutsetunnistuse aegumise tähtaega kutse andja poole. Oma kutse andja leiate kutseregistrist.

Massööride ja massaažiterapeutide taastõendamise voorud aastal 2024:

28.01.2024 - dokumentide esitamise tähtaeg 03.01.2024

02.06.2024 - dokumentide esitamise tähtaeg 08.05.2024

06.10.2024 - dokumentide esitamise tähtaeg 11.09.2024

10.11.2024 - dokumentide esitamise tähtaeg 16.10.2024

Loomamassööride taastõendamise vooru aastal 2024 ei toimu!

MTÜ Eesti Massööride Liidu kutse andmise kord massööri ja massaažiterapeudi kutsetele 

Vastavalt massöör, tase 5 kutsestandardile on massöör tavaliselt keskharidusega erialase koolituse läbinud isik ja kutseandmise eeltingimused massöörile on kirjeldatud Kutse andmise korra dokumendis:

Massöör, tase 5 kutse taastõendamise eeltingimused, mis tõendavad taotleja vastavust soovitud kutsele:

NB!: Kutse taastõendamine toimub dokumentide alusel

 1. vähemalt 2-aastane töökogemus massöörina alates eelmisest kutse taotlemisest;

 2. taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul vähemalt 80 tunni mahus erialase täiendkoolituse läbimine;

 3. massöör, tase 5 kutsetunnistuse olemasolu, mille kehtivusaja lõppemisest ei ole taastõendamise hetkeks
  möödunud rohkem kui 1 aasta.

 

Taastõendamisega seotud muudatused

Eelnevalt omandatud Massöör I, II, III kvalifikatsioon on asendunud Massöör, tase 5 nimetusega vt. joonist. 

Varasem kutse nimetus

Massöör I; Massöör II; Massöör III

Kehtiv kutsenimetus

Massöör, tase 5

Kutse taastõendamiseks on vajalik vastava kvalifikatsiooni taastõendamise eeltingimuste täitmine, mis tõendavad taotleja vastavust soovitud kutsele:

 

NB! Täiendkoolitusi planeerides tuleb analüüsida, kas eelnevate koolituste raames on läbitud ja vajadusel omandada alljärgnevad läbivad kompetentsid: 

 • lastemassaaž;  

 • aroomimassaaž; 

 • reflektoorne massaaž (refleksoloogia) 

 

Kui nimetatud koolitused on juba eelnevalt läbitud, siis piisab 80 tunni mahust erialasest täiendkoolitusest.

Massöör, tase 5 taastõendamiseks esitatavad elektroonsed dokumendid:

Dokumendid esitada elektroonselt meiliaadressile info@massaaziliit.ee

NB!: Kutse taastõendamine toimub dokumentide alusel

 1. vormikohane avaldus (kutse andmise korra lisa 1), mis on digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal;

 2. vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV, lisa 2), mis on digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal;

 3. tööandja tõend töökogemuse kohta massöörina, välja arvatud juhul, kui taotleja tegutseb massöörina füüsilisest isikust ettevõtjana või juriidilise isiku kaudu, mille juhatuse liige ta on, ning on CV-s esitanud registrikoodi;

 4. isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) foto/skanneering;

 5. varem omistatud kutset tõendava dokumendi foto/skanneering;

 6. taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul vähemalt 80 tunni mahus erialase täiendkoolituse läbimist tõendava(te) dokumendi(dokumentide) foto(d)/skanneering(ud), nõuded dokumentidele;

 7. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

Kui teil ei õnnestu EML koduleheküljelt Lisa 1 ja Lisa 2 allalaadimine, siis nende saamiseks palun kirjutage e-postil: info@massaaziliit.ee  

 

Kutse andmise tasu:

 • Massöör, tase 5, esmataotlusel 157 Eurot 

 • Kutse taastõendamine 69 Eurot

 

Kutse andmise tasu kanda üle Eesti Massööride Liit - a/a EE872200221017883442 hiljemalt dokumentide esitamise tähtajaks

Selgitusse kirjutada: Kutse taotleja nimi ja kutse nimetus

 

Täiendav info - tel. 53 49 44 53 või info@massaaziliit.ee

Massaažiterapeut, tase 6 kutse taotlemiseks esitatavad elektroonsed dokumendid:

NB! Kutse taastõendamine toimub dokumentide alusel.

 1. vormikohane avaldus (kutse andmise korra lisa 1), mis on digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal;

 2. vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV, lisa 2), mis on digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal;

 3. isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) foto/skanneering;

 4. varem omistatud kutset tõendava dokumendi foto/skanneering;

 5. taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul vähemalt 80 tunni mahus erialase täiendkoolituse läbimist tõendava(te) dokumendi(dokumentide) foto(d)/skanneering(ud);

 6. tööandja tõend töökogemuse kohta massaažiterapeudina, välja arvatud juhul, kui taotleja tegutseb massöörina füüsilisest isikust ettevõtjana või juriidilise isiku kaudu, mille juhatuse liige ta on, ning on CV-s esitanud registrikoodi;

 7. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

Kui teil ei õnnestu EML koduleheküljelt Lisa 1 ja Lisa 2 allalaadimine, siis palun kirjutage e-postile: info@massaaziliit.ee

Kutse andmise tasu

Massöör, tase 5
kutse taastõendamine

69 Eurot
Massaažiterapeut, tase 
kutse taastõendamine

69 Eurot
Loomamassöör, tase 5
kutse taastõendamine

51 Eurot

Kutse andmise tasu kanda üle Eesti Massööride Liit - a/a EE872200221017883442 hiljemalt dokumentide esitamise tähtajaks

Selgitusse kirjutada: 
Kutse taotleja nimi ja kutse nimetus

Kutsetunnistuse trükkimine paberkandjale on lisatasu eest!

Tekkis küsimusi?

Kirjuta - info@massaaziliit.ee

Helista - +372 53494453

bottom of page