top of page

Loomamassöör, tase 5

Loomamassööride kutseeksam ja taastõendamise voor aastal 2024:

07.12.2024 - dokumentide esitamise tähtaeg 13.11.2024

Loomamassööri töö on kassile, koerale ja hobusele massaaži tegemine vastavalt püstitatud eesmärgile ja looma seisundile. Tema peamisteks ülesanneteks on massaažiga looma organite ja organsüsteemide talitluse toetamine, postoperatiivse taastumise kiirendamine ning traumade, tugiliikumisaparaadi ülekoormusseisundite ning stressist tingitud tervisekahjustuste ennetamine.

 

Loomamassöör teeb koostööd looma hooldaja, loomaarsti, loomafüsioterapeudi ja teiste spetsialistidega. Ta töötab loomakliinikus, loomakasvatusettevõttes ja – rajatises, teenistus-, abi- ja teraapiakoerte juures jne.

Uuri lähemalt Kutsestandardit

Loomamassööri eriala saab õppida Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis

Haridustase: Täiendusõpe
Valdkond: veterinaaria
Koolitus toimub Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis (Tallinn) koostöös Eesti Maaülikooliga (Tartu)
Nõuded alustamiseks: keskharidus

Täiendava info leiad Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli kodulehel: https://massaaz.ee/et/kursus/loomamassoor/

Kutse taotlemise eeltingimused

Massöör, tase 5 kutse esmataotlemise eeltingimuseks:

NB!: Kutse esmasel taotlemisel tuleb sooritada Massöör, tase 5 kutseeksam
 

 1. Keskharidus (v.a taotlejatele sihtrühmast, kellele ei ole riiklikult kohandatud keskhariduse omandamise võimalust);
   

 2. Loomamassööri kutsestandardi nõuetele vastava koolituse läbimine.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

Kutse andmise tasu

Dokumendid esitada elektroonselt meiliaadressile info@massaaziliit.ee

Loomamassöör, tase 5 kutse esmataotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. vormikohane avaldus (kutse andmise korra lisa 1), mis on digiallkirjastatud;

 2. isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia/foto;

 3. haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d)/foto(d);

 4. loomamassöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele vastava koolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad/fotod;

 5. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Loomamassöör, tase 5
esmataotlusel

95 Eurot
Loomamassöör, tase 5
kutse taastõendamisel

51 Eurot

Kutse andmise tasu kanda üle Eesti Massööride Liit - a/a EE872200221017883442 hiljemalt dokumentide esitamise tähtajaks

Selgitusse kirjutada: 
Kutse taotleja nimi ja kutse nimetus

Kutsetunnistuse trükkimine paberkandjale on lisatasu eest!

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid

Kutse andmise tasu

Dokumendid esitada elektroonselt meiliaadressile info@massaaziliit.ee

Loomamassöör, tase 5 kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

 1. vormikohane avaldus (kutse andmise korra lisa 1), mis on digiallkirjastatud;

 2. isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia/foto;

 3. varem omistatud kutset tõendava dokumendi koopia/foto;

 4. tööandja tõend vähemalt 2-aastase erialase töökogemuse kohta alates eelmisest kutse taotlemisest;

 5. vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV), mis on digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal;

 6. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Loomamassöör, tase 5
esmataotlusel

95 Eurot
Loomamassöör, tase 5
kutse taastõendamisel

51 Eurot

Kutse andmise tasu kanda üle Eesti Massööride Liit - a/a EE872200221017883442 hiljemalt dokumentide esitamise tähtajaks

Selgitusse kirjutada: 
Kutse taotleja nimi ja kutse nimetus

Kutsetunnistuse trükkimine paberkandjale on lisatasu eest!

Tekkis küsimusi?

Kirjuta - info@massaaziliit.ee

Helista - +372 53494453

bottom of page