top of page

Как получить квалификационное свидетельство (сертификат о профессиональной пригодности)?

Квалификационное свидетельство (сертификат о профессиональной пригодности) – это документ, подтверждающий наличие знаний и умений, описанные в соответствующем стандарте профессиональной квалификации.

Kutsetunnistuse saamine
Notebook and Keyboard

 Eneseanalüüs ja
kutsestandardiga tutvumine

1

Tutvu põhjalikult kutsestandardiga ja tee endale selgeks, millised teadmised-oskused on sul olemas ja mida peaksid veel juurde õppima. Alustada tuleks eneseanalüüsist ja eesmärkide seadmisest: millised teadmised ja oskused on omandatud ning kuidas need kattuvad kutseoskusnõuetega.
 

Tutvu põhjalikult kutsestandardiga, mille alusel soovid kutsetunnistust taotleda ja vaata, kas varasemate õpingute või töökogemuse käigus õpitu võiks sinna sobida.
Räägi oma kutsetunnistuse taotlemise soovist oma personalijuhile või õpetajale, kes kindlasti oskab sind enesehindamisel aidata.

LEARN MORE

Возникли вопросы?

Пиши - info@massaaziliit.ee

Звони - +372 53494453

bottom of page