Search

MTÜ Eesti Massööride Liit omab kutse andja õigust

Updated: Nov 16, 2020

MTÜ Eesti Massööride Liit omab kutse andja õigust alates 2005 aastast

Kutse andjana on Eesti Massööride Liidu ülesanded:


 • teha koostööd kutsekomisjoniga: töötada välja kutse andmise korra eelnõu ja esitada selle kutsenõukogule kutse andmise õiguse taotlemisel,

 • kompetentsuse hindamise juhendite ja -materjalide ning teiste kutse andmiseks vajalike dokumentide väljatöötamine,

 • kuulutada välja kutse andmine vähemalt kahel korral aastas,

 • tagada kutse andmisega seotud teabe avalikustamine,

 • kutse andmise üldise korraldamise eest vastutamine, kutse taotleja avalduste ja dokumentide vastu võtmine ning  nende vastavuse kontrollimine kehtestatud korrale,

 • kutsetunnistuse väljastamine,

 • kutse andmise käigus saadud avaldamisele mittekuuluva teabe kaitstuse tagamine,

 • kutse andmise korraldamise protseduuride täitmise eestvastutamine,


Kutse andmisega seotud vajalik info:


 1. Kutsekoja kodulehe põhiaadress: http://kutsekoda.ee/et/index

 2. Kutsesüsteemi tutvustus: http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem

 3. Kutsetunnistuste register: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused

 4. Kutsetunnistuste lisada register: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistuselisad

 5. Kutseregister: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister


5 views0 comments

Recent Posts

See All

Sisseastumine: massaažiterapeut

Haridustase: täienduskoolitus Nõuded alustamiseks: viienda kvalifikatsiooni taseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu Õppekavarühm: teraapia ja taast

Liitu meie uudiskirjaga ja ole alati
massööri maailmas samm ees

 • Instagram
 • Facebook

 2020 © Kõik õigused kaitstud

 • Black Facebook Icon