Eesti Massööride Liit

Massöör, tase 5 kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

Massöör, tase 5 kutse esmataotlemiseks esitatavad dokumendid:
 1. vormikohane avaldus (kutse andmise korra lisa 1), mis on digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal;
 2. isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
 3. haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d);
 4. massöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele vastava (vähemalt 1000-tunnise) koolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad;
 5. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Massöör, tase 5 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

NB!: Kutse taastõendamine toimub dokumentide alusel

 1. vormikohane avaldus (kutse andmise korra lisa 1), mis on digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal;
 2. isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
 3. varem omistatud kutset tõendava dokumendi koopia;
 4. erialase koolituse läbimist tõendavate dokumentide (lõputunnistuse) koopiad;
 5. taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul vähemalt 80 tunni mahus erialase täiendkoolituse läbimist tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d);
 6. tööandja tõend vähemalt 2-aastase erialase töökogemuse kohta alates eelmisest kutse taotlemisest;
 7. vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV, lisa 2), mis on digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal;
 8. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kui teil ei õnnestu EML koduleheküljelt Lisa 1 ja Lisa 2 allalaadimine, siis nende saamiseks palun kirjutage e-postil: info@massaaziliit.ee  

Kutse andmise tasu:
 • Massöör, tase 5, esmataotlusel 149 Eurot 
 • Kutse taastõendamine 58 Eurot

Kutse andmise tasu kanda üle Eesti Massööride Liit - a/a EE872200221017883442 hiljemalt dokumentide esitamise tähtajaks
Selgitusse kirjutada: Kutse taotleja nimi ja kutse nimetus

Täiendav info - tel. 53 49 44 53 või info@massaaziliit.ee
Mai-Liis Pille, Massööride kutsekomisjoni esinaine