Eesti Massööride Liit

Massöör, tase 5 kutse taotlemise eeltingimused

Vastavalt massöör, tase 5 kutsestandardile on massöör tavaliselt keskharidusega erialase koolituse läbinud isik ja kutseandmise eeltingimused massöörile on kirjeldatud Kutse andmise korra dokumendis:

Massöör, tase 5 kutse esmataotlemise eeltingimuseks:

NB!: Kutse esmasel taotlemisel tuleb sooritada Massöör, tase 5 kutseeksam

  1. Keskharidus (v.a taotlejatele sihtrühmast, kellele ei ole riiklikult kohandatud keskhariduse omandamise võimalust);
  2. massööri kutsestandardi nõuetele vastava vähemalt 1000 tunni mahus koolituse läbimine.

Massöör, tase 5 kutse taastõendamise eeltingimused, mis tõendavad taotleja vastavust soovitud kutsele:

NB!: Kutse taastõendamine toimub dokumentide alusel

  1. vähemalt 2-aastane töökogemus massöörina alates eelmisest kutse taotlemisest;
  2. taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul vähemalt 80 tunni mahus erialase täiendkoolituse läbimine

Taastõendamisega seotud muudatused
Eelnevalt omandatud Massöör I, II, III kvalifikatsioon on asendunud Massöör, tase 5 nimetusega vt. tabel. 

Varasem kutse nimetus

Kehtiv kutsenimetus

Massöör I

Massöör, tase 5

Massöör II

Massöör, tase 5

Massöör III

Massöör, tase 5


Kutse taastõendamiseks on vajalik vastava kvalifikatsiooni taastõendamise eeltingimuste täitmine, mis tõendavad taotleja vastavust soovitud kutsele:

NB! Täiendkoolitusi planeerides tuleb analüüsida, kas eelnevate koolituste raames on läbitud ja vajadusel omandada alljärgnevad läbivad kompetentsid: 
  • lastemassaaž;  
  • aroomimassaaž; 
  • reflektoorne massaaž (refleksoloogia) 

Kui nimetatud koolitused on juba eelnevalt läbitud, siis piisab 80 tunni mahust erialasest täiendkoolitusest.