Eesti Massööride Liit

Massaažiterapeut, tase 6 kutse taotlemise eeltingimused


Vastavalt massaažiterapeut, tase 6 kutsestandardile on massaažiterapeut keskharidusega erialase koolituse läbinud ja töökogemusega isik ja kutseandmise eeltingimused massöörile on kirjeldatud Kutse andmise korra dokumendis:

Massaažiterapeut, tase 6 spetsialiseerumised:
•    Lastemassaažiterapeut, tase 6
•    Spordimassaažiterapeut, tase 6
•    Ravimassaažiterapeut, tase 6

Massaažiterapeut, tase 6 esmataotlemise eeltingimuseks:

NB!: Kutse esmasel taotlemisel tuleb sooritada Massaažiterapeut, tase 6 kutseeksam. Sama kehtib spetsialiseerumisele

 1. keskharidus;
 2. spetsialiseerumisega seotud valdkonnas töötamise kogemus;
 3. Massaažiterapeut, tase 6 või vastava spetsialiseerumisega seotud kompetentsusnõuetele vastava täienduskoolituse läbimine.

Massaažiterapeut, tase 6 kutse spetsialiseerumiste taastõendamise eeltingimused, mis tõendavad taotleja vastavust soovitud kutsele:

NB!: Kutse taastõendamine toimub dokumentide alusel

 1. vähemalt 2-aastane töökogemus massöörina alates eelmisest kutse taotlemisest;
 2. taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul vähemalt 80 tunni mahus erialase täiendkoolituse läbimine

Taastõendamisega seotud muudatused
Eelnevalt omandatud kutsedte kvalifikatsioon on asendunud uute nimetustega Vt. tabel. 

Varasem kutse nimetus

Kehtiv kutsenimetus

puudub

Massaažiterapeut, tase 6

Spetsialiseerumised

Spordimassöör II, III

Spordimassaažiterapeut, tase 6

Lastemassöör II, III

Lastemassaažiterapeut, tase 6

Massaažiterapeut II, III

Ravimassaažiterapeut, tase 6


Kutse taastõendamiseks on vajalik vastava kvalifikatsiooni taastõendamise eeltingimuste täitmine, mis tõendavad taotleja vastavust soovitud kutsele:


NB! Täiendkoolitusi planeerides tuleb analüüsida, kas eelnevate koolituste raames on läbitud ja vajadusel omandada alljärgnevad läbivad kompetentsid:

Massaažiterapeut, Tase 6 kutsestandardi läbivad kompetentsid kõigile spetsialiseerumistele:

•    Anatoomia, füsioloogia ja patoloogia s.h. erialane terminoloogia - funktsionaalne anatoomia (liigesed, kõõlused, sidemed, närvi innervatsioonid,) kliiniline anatoomia;
•    Terapeutiline massaaž - ravimassaaž erinevate haigusseisundite korral;
•    Kinesioloogia - kõrgem motoorika, kõnnianalüüs;

Läbivad kompetentsid spetsialiseerumiste lõikes:

Spordimassaažiterapeut, tase 6
 • Spordimassööri töö ja roll treeningprotsessis 
 • Sportliku treeningu alused 
 • PLV-, PIR-tehnikad, mobilisatsioon ja immobilisatsioon spordivigastuste ennetamiseks
 • Müofastsiaalsed tehnikad ja valuravi kaasaegsed printsiibid füsioteraapias
 • Füüsikalise ravi võimalused 
 • Venitusteraapia 
 • Päästikpunktiteraapia
 • Sporditeipimine
 • Spordimassaaž 
 • Spordifüsioloogia massöörile
 • Sporditraumatoloogia sh. ennetavad ja toetavad ortoosid, lahased
 • Sportlasega töötamise psühholoogilised aspektid  
 • Spordibiomehaanika ja spordikinesioloogia alused
 • Spordifüsioteraapia: füsioteraapia roll sportlike tulemuste saavutamisel massööridele, 
 • Kehaliste harjutuste osatähtsus, sh terviseriskiga seotud harjutused.

Ravimassaažiterapeut, tase 6
 • Segmentmassaaž erinevate haiguste puhul
 • Lümfimassaaž vastavalt kliendi seisundile
 • Süva- ja Sidekoe massaaž  
 • Tugiliikumisaparaadi haigused ja massaaž nende puhul
 • Neuroloogilised haigused ja massaaž nende puhul 
 • Müofastsiaalsed tehnikad ja valuravi kaasaegsed printsiibid füsioteraapias
 • Venitusteraapia
 • Päästikpunktiteraapia

Lastemassaažiterapeut, tase 6
 • Laste funktsionaalne anatoomia ja füsioloogia
 • Laste ealine füüsiline areng 
 • Üld- ja arengupsühholoogia alused
 • Laste spetsiifiline suhtlemispsühholoogia ja nõustamine
 • Laste sagedamini esinevad haigused 
 • Laste rehabilitatsiooni iseärasused ja terapeutilised harjutused
 • Laste ujutamine
 • Beebimassaaž 1-12 elukuud 
 • Laste ravimassaaž, al. 1-17 kaasa arvatud
NB!: Kui nimetatud koolitused on juba eelnevalt läbitud, siis piisab 80 tunni mahust erialasest täiendkoolitusest.