Loobumine paberkandjal kutsetunnistusest

17.05.2019

TEADE

2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud kutseseaduse muudatuste kohaselt ei ole paberkandjal kutsetunnistuse väljastamine enam kohustuslik. Taotlejale antud kutse kantakse kutseregistrisse. Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule tema taotlusel (vt kutseseadus, §15 lg 1). Paberkandjal kutsetunnistus on kehtiv ainult sellekohase kande olemasolu korral kutseregistris (vt kutseseadus, §21 lg 4).

Üleminekuperioodil, 2019. aasta lõpuni, korraldab Kutsekoda endiselt kutsetunnistuste trükkimise kõigile kutse saanud isikutele, kes ei ole paberkandjal tunnistusest loobumiseks soovi avaldanud.

Kutseregistrisse kutse saanud isikute andmeid sisestades kantakse märge pabertunnistusest loobumise soovi kohta.

Kui Kutsetunnistust soovitakse hiljem ka paberkandjale trükitult, peab taotleja selleks pöörduma kutse andja (Eesti Massööride Liit) poole, kes edastab kutsetunnistuste trükkimise taotlused Kutsekojale.

Alates 2020. aastast lõpetatakse vaikimisi kutsetunnistuste trükkimine ja paberkandjal kutsetunnistused väljastatakse lisatasu eest ainult neile taotlejatele, kes on selleks soovi avaldanud.

 

Kutse esmasel ja taastõendamisel palume kutsetunnistusest loobumise kohta teha avaldusele etteantud lahtrisse vastav märge.

 

Lugupidamisega,

EML