Eesti Massööride Liit

Kutsetunnistuse lisa

Kutsetunnistuse lisa on dokument, mille ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt.

Iga kutse kohta on välja antud eesti- ja inglise keelne lisa.