Eesti Massööride Liit

Kutsetunnistus

Kutsetunnistus ja selle saamine

Mis on kutsetunnistus?

Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab, et sul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised.

Kuidas saada kutsetunnistust?

1.samm: Eneseanalüüs ja kutsestandardiga tutvumine

Uuri välja, kas sind huvitava kutse jaoks on välja töötatud kutsestandard. Kutsestandarditega saab tutvuda kutseregistris.


Tutvu kutsestandardiga ja tee endale selgeks, millised teadmised-oskused on sul olemas ja mida peaksid veel juurde õppima. Alustada tuleks eneseanalüüsist ja eesmärkide seadmisest: millised teadmised ja oskused on omandatud ning kuidas need kattuvad kutseoskusnõuetega.


Tutvu põhjalikult kutsestandardiga, mille alusel soovid kutsetunnistust taotleda ja vaata, kas varasemate õpingute või töökogemuse käigus õpitu võiks sinna sobida.


Räägi oma kutsetunnistuse taotlemise soovist oma personalijuhile või õpetajale, kes kindlasti oskab sind enesehindamisel aidata.


2.samm: Kutse andmise protsessi ja reeglitega tutvumine

Kõige paremaks nõustajaks on kutse andja ja tema juures tegutsev kutsekomisjon. Otsi Kutsekoja leheküljelt üles kutse andjad ja tee kindlaks, kas sinu kutsealal on kutse andmist alustatud. Kui on, siis mine kutse andja kodulehele ja loe hoolega läbi kogu kutse andmist puudutav info. Täpsustamiseks võid ise helistada või kohale minna.


Edasi toimi vastavalt kutse andja poolt kehtestatud korrale. Täida avaldus, komplekteeri vajalikud dokumendid ning esita õigeaegselt kutse andjale.


3.samm: Taotluse hindamine ja kutseeksam

Kutseoskuste hindamine toimub eri kutsete puhul erinevalt. Sinu oskuste ja teadmiste hindamiseks võib kutse andja kasutada järgmisi meetodeid:

  • portfoolio ehk õpi- või töömapp,
  • intervjuu,
  • tööandja iseloomustus ja tööülesannete kirjeldus,
  • töökohal jälgimine,
  • täiend- või lisakoolituse tunnistus,
  • kutseeksam

Lõpliku otsuse kutse andmise kohta teeb kutsekomisjon.


4.samm: Otsus ja tagasiside

Positiivse tulemuse korral antakse sulle kutsetunnistus, mis tõendab, et sinu oskused ja teadmised vastavad sinu pool taotletud kutsele.


Iga otsuse (nii negatiivse kui positiivse) korral on taotlejal õigus saada tagasisidet ja infot otsuse kohta. Mitterahuldava otsuse puhul on taotlejal õigus otsus vaidlustada. Apelleerimise kord on kindlaks määratud vastava kutse andmise korras.

Kutse taastõendamine

Suur osa kutseid on tähtajalised. Kutse taastõendamiseks on reeglina tarvis käia täiendkoolitusel ja esitada tõendusmaterjali töökogemuse kogumise kohta. Kutse taastõendamiseks tuleb pöörduda enne kutsetunnistuse aegumise tähtaega kutse andja poole. Oma kutse andja leiate kutseregistrist.


Allikas: http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem/tunnistusesaamine

Kutsetunnistuse lisa

Kutsetunnistuse lisa on dokument, mille ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt.

Iga kutse kohta on välja antud eesti- ja inglise keelne lisa.

Kontrolli kutsetunnistust

Kutsetunnistuse leidmiseks tuleb minna kutsekoja lehele ja sisestada kutse nimetus või otsitava isiku nimi. Juhul kui isiku kohta kutsetunnistust ei leia, siis tuleb kontrollida nime õigsust või kutse nimetust. Kui ka see otsingutulemus vilja ei kanna, siis võib olla põhjus selles, et antud isik ei ole kutset taotlenud või on kutse aegunud (see tähendab antud isik ei ole taastõendanud kutset).

Kutsekoda kutsetunnistuse leidmine: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused

Vaata Kutsekoja kodulehelt otsingu näidet:

Kutsekomisjon

Massööri kutsete kutsekomisjon

Mai-Liis Pille (Toivar)

Eesti Massööride Liit

esimees

Karl Muinast

Eesti Massööride Ühing

aseesimees

Alar Krautman

Krautmani Massaaži- ja Terviseakadeemia

liige

Anneli Albert

Ameli Salong

liige

Anu Tuuksam

Ciceron OÜ

liige

Janne Jerva

Eesti Pimemassööride Ühing

liige

Lilli Gross

Grossing OÜ

liige

Martin Ilves

Eesti Massaaži- ja Teraapiakool

liige