Eesti Massööride Liit

Kuidas saada liikmeks


MTÜ Eesti Massööride Liidu (edaspidi EML) liikme staatust võib taotleda iga massaaži valdkonnas tegutsev juriidiline või füüsiline isik.

EML liikmeks astumise ja kuulumise soovi korral tuleb:

  1. täita avalduse vorm ja saata täidetud avaldus emalilile: info@massaaziliit.ee
  2. tasuda Liikmeks astumise tasu 30 Euri, MTÜ Esti Massööride Liit arveldusarvele mis sisaldab ka esimese aasta liikmemaksu. 
  3. oodata EML-i juhatuse ostsust, sest EML-i liikmeks vastuvõtmise otsustab EMLi juhatus.
  4. tasuda igal järgneval aastal liikmemaksu 20 Euri hiljemalt jooksva aasta 1 veebruariks, et liikmestaatus säiliks.
Avalduse blankett: ERAISIKULE

Arveldusarve number: Eesti Massööride Liit - a/a EE872200221017883442

Makse kommentaar: Liikmeks astumise tasu

EML liikme eelised:
  • olla EML meillistis;
  • olla kursis EML-is toimuvaga;
  • saada Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli koolitustelt 10% soodustust;
  • Saada EML poolt korraldavatel koolitustel liikme hinda;
  • olla Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingu liige.