Eesti Massööride Liit

Eesti Massööride Liit

Eesti Massööride Liit (EML) ühendab massööre, massaažihuvilisi ja massaažiga seotud isikuid. 

EMLi eesmärk
 • Esindada mittetulundusliku organisatsioonina Eesti massööride enamust.
 • Kaitsta, toetada ja edendada massaažielu Eestimaal.
 • Propageerida massaažiteenuseid ja massaažieriala   
 • Kaasa rääkida massööride ja massaažiterapeutide kutsestandardite koostamisel ning seeläbi tagada massööride koolituse kvaliteet.
 • Tagada Euroopa kvalifikatsiooninõuetele vastavate massööride ja Massaažiterapeutide kutseeksamite korraldamine ja kutse andmine.
 • Olla mediaatoriks koolitajate, massööride ja tööandjate vahel  

EML missioon
 • Seista selle eest, et massaažiteenust Eestis osutaksid haritud spetsialistid
 • Kaitsta liikmeskonna huve tööturul

EML visioon
Kõik Eesti massöörid ja massaažiterapeudid omavad  kutsetunnistust ning on Euroopa Liidus konkurentsivõimelised.

Mis tehtud

 • On loodud Euroopa ja Eesti kvalifikatsiooniraamistikule vastav massööri ja Massaaziterapedi kutsestandard;
 • On välja töötatud massööri kutse andmise süsteem;
 • On astunud  Eesti Ametiühingute Liidu liikmeks;

Mis teoksil

 • Osaleb seadusandluse reguleerimisel, et kaitsta liikmete huvisid tööturul;
 • Korraldab massööridele ja massaaziterapeutidele kutseomistamist; 
 • Korraldab oma liikmetele täiendkoolitusi ja seminare; 
 • On konsultandi ja eksperdi rollis vaidluste lahendamisel;
 • Teeb aktiivset koostööd erinevate organisatsioonidega Eestis ja mujal (Eesti Töötukassa, Eesti Pimemassööride Ühing, Baltic SPA association, ETTAL, Eesti Spaaliit, Koulutettujen Hierojien Liito jne)